TEACH

Teach

Ponesite vrijeme sa sobom

6 srpnja, 2012 | Issue 11

Prevoditelj Prevela Ivana Gojević. Karen Bultitude nam predstavlja niz jednostavnih, zabavnih i nezaboravnih demonstracija koristeći svakodnevne sastojke kako bi nam objasnila meteorološke pojave.

Ages: 11-14, 14-16, 16-19; Keywords: Weather, Teaching resources

       

Article PDF